VYUŽITE NAŠE SLUŽBY

ZABEZPEČENIE AUTOMOBILU PROTI ODCUDZENIU

Pomocou nášho produktu SOZ OCIS EUROVIN označíte sklá automobilu KOMPLETNÝM 17-miestnym číslom karosérie VIN /nie len jeho časťou alebo nejakým anonymným kódom/. Číslo VIN je zároveň aj JEDINÝM identifikačným znakom, na základe ktorého je možné po automobile PÁTRAŤ u nás aj v zahraničí a pracuje s ním polícia, colná správa a interpol na CELOM SVETE !!!